Szczegóły

Tytuł artykułu

Estetyka i efektywność w polskiej przestrzeni architektonicznej w aspekcie instalacji solarnych i fotowoltaicznych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 187 Piękno i energia: współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Autorzy

Słowa kluczowe

Architectural aesthetics ; energy efficiency in architecture ; PV panels ; solar panel

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

284-293

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×