Szczegóły

Tytuł artykułu

The course of the methane fermentation process of dry ice modified excess sludge

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 45

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

methane fermentation ; excess sludge ; dry ice disintegration

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

50-58

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2019.03.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.24425/aep.2019.126421

×