Szczegóły

Tytuł artykułu

Noty o Autorach

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2018

Numer

No 4

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

431-436

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2019.01.30

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×