Szczegóły

Tytuł artykułu

Is the Court of Justice Afraid of International Jurisdictions?

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2017

Numer

No XXXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

Achmea ; Article 344 TFEU ; autonomy of EU law ; dispute settlement ; EUlaw and international law ; opinion 1/09 ; opinion 2/13

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

125-141

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×