Szczegóły

Tytuł artykułu

Systematicity of General Principles of (International) Law – An Outline

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2017

Numer

No XXXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

general principle of international law ; general principle of law ; limits of international law ; systematicity of international legal order

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

225-234

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×