Szczegóły

Tytuł artykułu

General Principles of Law: The Gentle Guardians of Systemic Integration of International Law

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2017

Numer

No XXXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

coherence of the legal order ; completeness of the legal order ; general principles of law ; international legal reasoning ; sources of international law ; systemic integration of international law

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

235-242

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×