Szczegóły

Tytuł artykułu

General Principles of Law in Public International Law

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2017

Numer

No XXXVII

Autorzy

Słowa kluczowe

general principle of law ; general principle of international law ; ICJ Statute

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

243-253

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X
×