Szczegóły

Tytuł artykułu

De l’argumentation à la politesse: l’étude des stratégies discursives de persuasion dans la critique de cinéma

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

dyskursywne strategie perswazyjne ; argument ze wspólnoty ; grzeczność językowa ; topos ilości ; topos jakości

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

87-99

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.03.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2019.126506

×