Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstęp

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 269

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

5-8

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×