Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój regionalny a inteligentne specjalizacje w obszarze turystyki

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 269

Autorzy

Słowa kluczowe

Health tourism and pro-health ; regional development ; smart specialization ; spa tourism ; Świętokrzyskie Voivodeship

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

85-102

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×