Szczegóły

Tytuł artykułu

Paper concerning Workshop Regional Cooperation as a Keyto a Successful Tourism Policy

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 269

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

201-203

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×