Szczegóły

Tytuł artykułu

W poszukiwaniu inspiracji dla wyjątkowej oferty agrobiznesu – dobre praktyki

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 269

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

231-235

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×