Szczegóły

Tytuł artykułu

Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) – myśl mieszkaniowo-osadnicza i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 269

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

242-244

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.15

Typ

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×