Szczegóły

Tytuł artykułu

Life cycle of Tonnacypris glacialis (Crustacea: Ostracoda)

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 29

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Spitsbergen ; Ostracoda ; reproductive strategies ; temperature ; palaeoecological indicator

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

33-44

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2008

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×