Szczegóły

Tytuł artykułu

Zinc accumulation in lichens due to industrial emissions around Vorkuta, northeast European Russia

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 29

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; atmospheric deposition ; zinc ; lichens ; bioindicators ; Cladonia arbuscula ; Cladonia rangiferina

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

141-147

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2008

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×