Szczegóły

Tytuł artykułu

Laser Direct Imaging of tracks on PCB covered with laser photoresist

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Laser Direct Imaging (LDI) ; photoresist ; printed circuit board (PCB) ; UV laser

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

17-20

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles
×