Szczegóły

Tytuł artykułu

Frequency sampling approach to the problem of silicon integrated spiral inductors modeling

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

silicon integrated spiral inductors ; MIS microstrip ; inductance

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

21-27

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917
×