Szczegóły

Tytuł artykułu

Heuristic methods to test frequencies optimization for analogue circuit diagnosis

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

analog electronic circuits ; analog fault diagnosis ; Fuzzy logic ; gene expression programming ; genetic algorithm ; simulated annealing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

29-38

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917
×