Szczegóły

Tytuł artykułu

Polarimetric optical fiber sensors of a new generation for industrial applications

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

highly birefringent fibers ; polarimetric fiber sensors ; photonic (liquid) crystal fibers

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

125-132

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917
×