Szczegóły

Tytuł artykułu

Shannon theory. Myths and reality

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

communication theory ; Shannon’s contribution ; reception bound ; adaptive receiver

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

247-251

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917
×