Szczegóły

Tytuł artykułu

Parallel compensator versus Smith predictor for control of the plants with delay

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

parallel compensator ; Smith predictor ; plants with delay ; nonminimum phase plants

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

339-345

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles
×