Szczegóły

Tytuł artykułu

An algorithm for the calculation of the minimal polynomial

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 56

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Matrix ; minimal polynomial ; characteristic polynomial

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

391-393

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2008

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0239-7528, eISSN 2300-1917
×