Szczegóły

Tytuł artykułu

Summer phytoplankton composition in transect from Weddell Sea to La Plata

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

1998

Wolumin

vol. 19

Numer

No 3-4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Weddell Sea ; South Atlantic ; phytoplankton ; diatoms

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

187-204

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

1998

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×