Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality parameters and fertility of ram semen cryopreserved in egg yolk and soybean lecithin supplemented extenders

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

ram semen ; cryopreservation ; soybean lecithin ; sperm quality ; fertility

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

177-179

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.04.04

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2019.127084

×