Szczegóły

Tytuł artykułu

The concentration of urea in hemolymph as a marker of health in Lissachatina fulica and Cornu aspersum edible snails – a preliminary study

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Lissachatina fulica ; Cornu aspersum ; hemolymph ; urea ; markers

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

259–262

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2019.127094

×