Szczegóły

Tytuł artykułu

Zoobenthos and zooplankton of Herve Cove, King George Island, South Shetland Islands, Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

1996

Wolumin

vol. 17

Numer

No 3-4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; King George Island ; zoobenthos ; zooplankton ; abundance and biomass

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

221-238

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

1996

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×