Szczegóły

Tytuł artykułu

Morphometry of Bransfield Strait, West Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

1994

Wolumin

vol. 15

Numer

No 1-2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Bransfield Strait ; morphometry measurements ; cartography

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

21-29

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

1994

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262
×