Szczegóły

Tytuł artykułu

Wystąpienie z okazji uzyskania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Tytuł czasopisma

Studia Demograficzne

Rocznik

2018

Numer

No 1 (173)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

87-96

Wydawca

Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk (do 2017 r.) ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2018 r.)

Data

2019.02.25

Identyfikator

ISSN 0039–3134
×