Szczegóły

Tytuł artykułu

On adaptive modelling and filtering in computer simulation and experimental mechanics

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

adaptive modelling ; computer simulation ; experimental mechanics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

99-106

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles
×