Szczegóły

Tytuł artykułu

Fabrication and characterization of 1-D alumina (Al2O3) nanofibers in an electric field

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

electrospinning ; alumina nanofibers ; Electron microscopy ; Raman spectroscopy ; X-ray diffraction

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

195-201

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles
×