Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of high hydrostatic pressure on structure of gelatin gels

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

high hydrostatic pressure ; in-situ measurement techniques ; rheology ; gelification ; gelatin ; molecular structure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

239-244

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles
×