Szczegóły

Tytuł artykułu

A low-voltage CMOS negative impedance converter for analogue filtering applications

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2007

Wolumin

vol. 55

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

CMOS ; negative impedance converter ; continuous-time filters

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

419-423

Data

2007

Typ

Artykuły / Articles
×