Szczegóły

Tytuł artykułu

Water quality and microbial contamination status of groundwater in Jaffna Peninsula, Sri Lanka

Tytuł czasopisma

Journal of Water and Land Development

Rocznik

2019

Numer

No 40

Autorzy

Słowa kluczowe

coliform ; E.coli ; groundwater ; Jaffna Peninsula ; Salmonella spp. ; Shigella spp. ; water quality

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture; Institute of Technology and Life Sciences

Identyfikator

ISSN 1429-7426 ; eISSN 2083-4535
×