Szczegóły

Tytuł artykułu

Support vector clustering algorithm for identification of glaucoma in ophthalmology

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

clustering ; image segmentation ; kernel-based learning ; glaucoma

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

139-141

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×