Szczegóły

Tytuł artykułu

BN-based nano-composites obtained by pulsed laser deposition

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

boron nitride ; pulsed laser deposition ; coatings ; nano-composites

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

181-188

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×