Szczegóły

Tytuł artykułu

Technology and applications of Low Temperature Cofired Ceramic (LTCC) based sensors and microsystems

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

thick film ; LTCC ; sensor ; microsystem ; microfluidic

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

221-231

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×