Szczegóły

Tytuł artykułu

Predictive torque and flux control for the synchronous reluctance machine

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

predictive torque control ; flux prediction ; synchronous reluctance machine ; magnetic cross saturation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

271-277

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×