Szczegóły

Tytuł artykułu

Direct torque control of doubly fed induction machine

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

direct torque control ; doubly fed induction machine ; switching tables ; voltage source inverters ; flux model

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

307-314

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×