Szczegóły

Tytuł artykułu

Energy flow control system based on neural compensator in the feedback path for autonomous energy source

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

neural networks ; neurocontrollers ; control systems ; power electronics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

335-340

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×