Szczegóły

Tytuł artykułu

Axi-symmetric ice sheet flow with evolving anisotropic fabric

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

polar ice ; viscosity ; evolving anisotropy ; orthotropy ; constitutive law

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

419-428

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×