Szczegóły

Tytuł artykułu

A new method for identification of RTS noise

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2006

Wolumin

vol. 54

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Noise Scattering Pattern method ; RTS noise identification

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

457-460

Data

2006

Typ

Artykuły / Articles
×