Szczegóły

Tytuł artykułu

Discussion of recent developments in hybrid atomistic-continuum methods for multiscale hydrodynamics

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2005

Wolumin

vol. 53

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

hybrid atomistic-continuum method ; multiscale

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

335-342

Data

2005

Typ

Artykuły / Articles
×