Szczegóły

Tytuł artykułu

Mirror image property for the optimal solutions of two single processor scheduling problems with due intervals determination

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

scheduling ; processor ; due interval ; cost criterion

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

115-118

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×