Szczegóły

Tytuł artykułu

Phase compensation scheme for feedforward linearized CMOS operational transconductance amplifier

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

CMOS transconductor ; phase compensation ; active-error feedforward

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

141-148

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×