Szczegóły

Tytuł artykułu

Microchannels flow modelling with the micropolar fluid theory

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

microflows ; microchannels ; micropolar fluid theory ; Poiseuille flow

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

209-214

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×