Szczegóły

Tytuł artykułu

Analytical electromagnetic field and forces calculation for linear, cylindrical and spherical electromechanical converters

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

electromagnetic forces ; Anisotropy ; analytical solutions

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

239-250

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×