Szczegóły

Tytuł artykułu

System Reliability Models for Bridge Structures

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

321-328

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×