Szczegóły

Tytuł artykułu

Structure decomposition of normal 2D transfer matrices.

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 52

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

normal transfer matrix ; structure decomposition ; 2D system ; solvability condition ; procedure

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

353-357

Data

2004

Typ

Artykuły / Articles
×