Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of fine coal upgrading effects by means of Fuerstenau curves

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 35

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

jig ; particle size ; upgrading ; ash and sulfur content ; clean coal

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-24

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2019.03.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.24425/gsm.2019.128197

×