Szczegóły

Tytuł artykułu

Philosophy of geotechnical design in civil engineering – possibilities and risks

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

67

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Eurocode 7 ; geotechnical engineering ; limit state design ; observational method ; reliability ; risk management

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

289-306

Data

30.04.2019

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2019.128258

×